محمد حمزه

فردی خلاق دارای توانایی اجرای پروژه‌های آنلاین از طرح و ایده تا اتمام با سابقه فعالیت بیش از یک دهه با تولیدات بدیع و تازه که برای ارائه خدمات به جامعه در دسترس عموم می‌باشند.